Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 januari 2021
kalender

Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 564

Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 19 mei 2006

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Arib

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.