Motie om de embargoregeling in stand te houden - Embargoregeling rond Prinsjesdag

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 30539 - Embargoregeling rond Prinsjesdag.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Embargoregeling rond Prinsjesdag; Motie om de embargoregeling in stand te houden 
Document­datum 17-03-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST97389
Kenmerk 30539, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 539

Embargoregeling rond Prinsjesdag

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID BOS C.S.

Voorgesteld 17 maart 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de embargoregeling bijdraagt aan een adequate voorbereiding en een snel inhoudelijk publiek debat over de Miljoenennota en andere Prinsjesdagstukken in de Kamer;

verzoekt de regering de embargoregeling, zo nodig in aangepaste vorm, in stand te houden en met het Presidium hierover nader overleg te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bos

Rouvoet Duyvendak Kant

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.