Motie om een eventueel naturalisatieverzoek met spoed te behandelen - De situatie rondom de nationaliteit van mw. A. Hirsi Ali

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 30559 - Situatie rondom de nationaliteit van mw. A. Hirsi Ali.

1.

Kerngegevens

Officiële titel De situatie rondom de nationaliteit van mw. A. Hirsi Ali; Motie om een eventueel naturalisatieverzoek met spoed te behandelen 
Document­datum 16-05-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST97346
Kenmerk 30559, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 559

De situatie rondom de nationaliteit van mw. A. Hirsi Ali

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID VERHAGEN C.S.

Voorgesteld 16 mei 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de motie-Van Beek c.s. de minister verzocht wordt om het standpunt inzake het Nederlanderschap van mevrouw Hirsi Ali te heroverwegen;

van mening, dat op dit moment nog geen sprake is van nietigheid van de naturalisatie van mevrouw Hirsi Ali;

overwegende, dat een zorgvuldige voorbereiding van een besluit inzake de Rijkswet op het Nederlanderschap noodzakelijk is in het kader van een goede rechtsbescherming;

voorts overwegende, dat in het kader van deze zorgvuldige voorbereiding het nodig is, alle afwegingen te betrekken bij deze voorbereiding;

van mening, dat er meer ruimte is om te komen tot een weging van bijzondere omstandigheden;

verzoekt de minister nader onderzoek te doen naar de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden om zodoende tot een zorgvuldig besluit te komen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhagen Van Beek Van der Laan Halsema Bos De Wit

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.