Motie om te bevorderen dat belemmeringen voor dubbelmandaat van Nederlandse gekozenen worden weggenomen - Staat van de Europese Unie 2005-2006

Deze motie i is onder nr. 8 toegevoegd aan dossier 30303 - Staat van de Europese Unie 2005–2006.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Staat van de Europese Unie 2005-2006; Motie om te bevorderen dat belemmeringen voor dubbelmandaat van Nederlandse gekozenen worden weggenomen 
Document­datum 08-11-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST91286
Kenmerk 30303, nr. 8
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 303

Staat van de Europese Unie 2005–2006

Nr. 8

MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOMMEL EN VERHAGEN

Voorgesteld 8 november 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het noodzakelijk is om de verbinding tussen het Europese en het nationale te versterken;

verzoekt de regering om te bevorderen dat belemmeringen voor een dubbelmandaat van Nederlandse gekozenen worden weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel Verhagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.