Brief minister inzake aanbieding Convenant betreffende de overgang van medewerkers van UWV naar de Belastingdienst - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Deze brief is onder nr. E toegevoegd aan wetsvoorstel 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen); Brief minister inzake aanbieding Convenant betreffende de overgang van medewerkers van UWV naar de Belastingdienst 
Document­datum 23-02-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST84492
Kenmerk 29529, nr. E
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 529

29 531

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2005

Bijgaande1 doe ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, het convenant betreffende de overgang van medewerkers van UWV naar de Belastingdienst toekomen.

Dit conform de toezegging die ik uw Kamer heb gedaan in de Memorie van Antwoord betreffende de Wfsv/Invoeringswet Wfsv d.d. 8 oktober 2004.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. J. de Geus

1 Is ter inzage gelegd op het Centraal Informatiepunt onder griffienr. 131998.2.

E

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.