Behandeling van de brief van het Presidium over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de effecten van een nieuwe wijze van premie-inning sociale verzekeringen (29529, nr. 20) 

Deze behandeling i is onder nr. 31, pag. 2054-2054 toegevoegd aan wetsvoorstel 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen i.

1.

Kerngegevens

Document­datum 29-12-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN7774A09
Kenmerk nr. 31, pag. 2054-2054
Van Staten Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de behandeling van:

  • de brief van het Presidium over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de effecten van een nieuwe wijze van premie-inning sociale verzekeringen (29529, nr. 20).

De voorzitter: Ik stel voor om conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.