Koninklijke boodschap - Regeling van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (Wet verkiezing burgemeester)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 29865 - Wet verkiezing burgemeester i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regeling van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (Wet verkiezing burgemeester); Koninklijke boodschap  
Document­datum 09-11-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST80988
Kenmerk 29865, nr. 1
Van Beatrix (BE)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 865

Regeling van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (Wet verkiezing burgemeester)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot regeling van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (Wet verkiezing burgemeester).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 9 november 2004

Beatrix

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.