Nader gewijzigd amendement over horen UWV vóór het nemen van besluiten over eigenrisicodragen WAO, Zw en marginale arbeid - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Dit nader gewijzigd amendement i is onder nr. 19 toegevoegd aan wetsvoorstel 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen); Nader gewijzigd amendement over horen UWV vóór het nemen van besluiten over eigenrisicodragen WAO, Zw en marginale arbeid 
Document­datum 01-07-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST78042
Kenmerk 29529, nr. 19
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 19

NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN NOORMAN-DEN UYL EN WEEKERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 1 juli 2004

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3.4.4.2, zesde lid, wordt «worden genomen in overeenstemming met het UWV» vervangen door: worden genomen gehoord het UWV en in overeenstemming met het UWV.

II

In artikel 3.5.1.1, dertiende lid, wordt «worden genomen in overeenstemming met het UWV» vervangen door: worden genomen gehoord het UWV en in overeenstemming met het UWV.

III

In artikel 3.6.3.1, eerste lid, wordt «in overeenstemming met het UWV» vervangen door: gehoord het UWV en in overeenstemming met het UWV.

IV

In artikel 3.6.3.4, eerste lid, wordt «in overeenstemming met het UWV» vervangen door: gehoord het UWV en in overeenstemming met het UWV.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat voordat de inspecteur een beslissing neemt over het eigen risico dragen en premie differentiatie van WAO, Ziektewet en marginale arbeid het UWV wordt gehoord omdat de beslissing in overeenstemming met het UWV moet worden genomen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de poortwachterrol van het UWV inzake

WAO en ziektewet overeind blijft evenals de verantwoordelijkheid voor reïntegratie en beperking WW.

Noorman-den Uyl Weekers

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.