Tweede nota van wijziging - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Deze nota van wijziging is onder nr. 18 toegevoegd aan wetsvoorstel 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen); Tweede nota van wijziging  
Document­datum 30-06-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST78040
Kenmerk 29529, nr. 18
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Financiën (FIN)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 18

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 30 juni 2004

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 3.4.4.2 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. Beschikkingen van de inspecteur op grond van dit artikel worden genomen in overeenstemming met het UWV.

B

Aan artikel 3.5.1.1 wordt een lid toegevoegd, luidende: 13. Beschikkingen van de inspecteur op grond van deze afdeling worden genomen in overeenstemming met het UWV.

C

In artikel 3.6.3.1, eerste lid, wordt na «inspecteur» ingevoegd: , in overeenstemming met het UWV,.

D

In artikel 3.6.3.4, eerste lid, wordt na «inspecteur» ingevoegd: , in overeenstemming met het UWV,.

Toelichting

Met de voorgestelde wijzigingen wordt, zonder afbreuk te doen aan de één-loket-gedachte, de betrokkenheid van het UWV bij beslissingen inzake eigenrisicodragen WAO en ZW, premiedifferentiatie WAO en premievrijstelling bij marginale arbeid wettelijk verankerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. J. de Geus

De Staatssecretaris van Financiën, J. G. Wijn

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.