Amendement over de verantwoordelijkheid van de minister van SZW voor het besluit over premievrijstelling bij marginale arbeid - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Dit amendement i is onder nr. 10 toegevoegd aan wetsvoorstel 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen); Amendement over de verantwoordelijkheid van de minister van SZW voor het besluit over premievrijstelling bij marginale arbeid 
Document­datum 24-06-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST77823
Kenmerk 29529, nr. 10
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 24 juni 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 3.6.3.1, eerste lid, wordt «de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking» vervangen door: het UWV.

II

In artikel 3.6.3.4, eerste lid, wordt «De inspecteur» vervangen door «Het UWV» en komt «bij voor bezwaar vatbare beschikking» te vervallen.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk is voor het besluit over premievrijstelling bij marginale arbeid. In de praktijk zal UWV in afstemming met de inspecteur hierover een besluit nemen.

Noorman-den Uyl

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.