Brief ministers over de voortzetting van de militaire presentie in Bosnië-Herzegovina - Nederlandse deelname aan vredesmissies

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 29521 - Nederlandse deelname aan vredesmissies.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nederlandse deelname aan vredesmissies; Brief ministers over de voortzetting van de militaire presentie in Bosnië-Herzegovina 
Document­datum 14-05-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST76610
Kenmerk 29521, nr. 3
Van Buitenlandse Zaken (BUZA)
Defensie (DEF)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 521

Nederlandse deelname aan vredesmissies

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTERS VAN DEFENSIE EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 mei 2004

Het Militaire Comité van de Europese Unie heeft onlangs de EU-lidstaten informeel gevraagd naar de beginselbereidheid tot deelneming aan een EU-geleide troepenmacht als beoogd opvolger van SFOR, de huidige, door de NAVO geleide stabilisatiemissie in Bosnië-Herzegovina. Een dergelijke informele inventarisatie draagt bij aan de voorbereidingen op deze nieuwe, door de EU geleide missie. Naar verwachting zal de NAVO in juni a.s. tijdens de NAVO-top in Istanbul besluiten SFOR te beëindigen, waarop vervolgens de Europese Unie zal kunnen besluiten een veiligheidspresentie in Bosnië-Herzegovina te gaan leiden. De EU-geleide missie zal, naar het zich laat aanzien, op 1 januari 2005 van start kunnen gaan.

Op 1 april jl. heeft de minister van Defensie, tijdens een algemeen overleg over de informele vergadering van ministers van Defensie van de EU (TK 21 501-28, nr. 16), reeds toegelicht dat voortzetting van de Nederlandse militaire presentie in Bosnië-Herzegovina in de rede ligt. In reactie op het informele verzoek van de EU heeft Nederland dan ook gemeld dat zal worden onderzocht of het een militaire bijdrage kan leveren die vergelijkbaar is met de huidige Nederlandse bijdrage aan SFOR. Daarbij is aangetekend dat hiermee niet wordt vooruitgelopen op politieke besluitvorming.

Overeenkomstig het Toetsingskader 2001 berichten wij u hierbij dat het kabinet de wenselijkheid en mogelijkheid onderzoekt van een Nederlandse militaire bijdrage aan een EU-geleide missie in Bosnië-Herzegovina.

Zodra het onderzoek daartoe aanleiding geeft zullen wij u nader informeren.

De Minister van Defensie, H. G. J. Kamp

De Minister van Buitenlandse Zaken, B. R. Bot

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.