Brief minister inzake aanbieding van drie adviezen die abusievelijk niet zijn meegezonden met de brief van 1 maart 2004 (kamerstuk 29452, nr. 1) - Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 29452 - Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel; Brief minister inzake aanbieding van drie adviezen die abusievelijk niet zijn meegezonden met de brief van 1 maart 2004 (kamerstuk 29452, nr. 1) 
Document­datum 16-04-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST75776
Kenmerk 29452, nr. 3
Van Justitie (JUS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 452                                    Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Nr.3                                                         BRIEF VANDEMINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2004

Hierbijdoe ik u alsnog toekomen de adviezen «Capaciteitstekort tbs sector en wachttijden passanten», «Regeling Plaatsing en overplaatsing tbs» en «Longstay tbs» die de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming respectievelijk op 24 en 27 oktober 2003 en op 23 maart 2004 aan mijheeft uitgebracht1.

Abusievelijk heb ik deze adviezen niet meegezonden met mijn brief van 1 maart 2004 over de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 452, nr. 1), waarvoor mijn excuses.

De Minister van Justitie, J. P. H. Donner

1 Ter inzage gelegd bijhet Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.