Gewijzigd amendement over het samenvoegen van Bathmen met Deventer - Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 11 toegevoegd aan wetsvoorstel 28855 - Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel; Gewijzigd amendement over het samenvoegen van Bathmen met Deventer 
Document­datum 27-01-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST73854
Kenmerk 28855, nr. 11
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

28 855

Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel

Nr. 11

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SLOB TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 27 januari 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In de considerans wordt na «en de Liemers» ingevoegd: , Deventer.

In artikel 1 wordt na «Borculo» ingevoegd: Deventer.

In artikel 2, eerste lid, wordt na «Bronckhorst» ingevoegd: Deventer.

III

In artikel 2, tweede lid, worden in Tabel 1 de volgende wijzigingen aangebracht:

A. In de opsomming wordt na Bronckhorst                          Hengelo

Hummelo en Keppel

ingevoegd: Deventer

Deventer Bathmen

B. In de opsomming wordt Lochem                                 Bathmen

Gorssel Lochem

vervangen door: Lochem                                 Gorssel

Lochem

II

IV

A.  Na artikel 2 vervalt: paragraaf 2. Wijziging van de provinciegrens tussen de provincies Overijssel en Gelderland.

B.  Artikel 3 vervalt.

V

In artikel 5, Tabel 2, wordt in de opsomming na Bronckhorst                          Zelhem

ingevoegd: Deventer                                Bathmen

VI

Artikel 6, Tabel 3, wordt als volgt gewijzigd:

A.  In de opsomming wordt na Bronckhorst                          Hengelo

Hummelo en Keppel

Steenderen

Vorden

Zelhem

ingevoegd: Deventer                                Deventer

Bathmen

B.  In de opsomming wordt Lochem                                 Bathmen

Gorssel Lochem

vervangen door: Lochem                                 Gorssel

Lochem

VI

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt.

De kaart behorende bij artikel 2, tweede lid, wordt gewijzigd zoals aangegeven op het bij dit amendement behorende kaartbeeld.1

Toelichting

Dit amendement is erop gericht Bathmen samen te voegen met Deventer. De oriëntatie (o.a. wat betreft wonen, werken, onderwijs, openbaar vervoer en gezondheidszorg) van de inwoners van Bathmen op Deventer is daarvoor de belangrijkste reden. Bovendien is het voor een eenduidige aansturing van de hulpverleningsorganisaties wenselijk dat Bathmen en Deventer tot dezelfde veiligheidsregio gaan behoren.

In dit voorstel wordt tevens de voorgestelde wijziging van de provinciegrens tussen Gelderland en Overijssel ongedaan gemaakt.

Indien dit amendement wordt aangenomen komt de titel van het wetsvoorstel als volgt te luiden: Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen.

Slob

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.