Motie over het instellen van een parlementair onderzoek naar het gevoerde integratiebeleid - Miljoenennota 2003 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën)

Deze motie i is onder nr. 24 toegevoegd aan dossier 28600 - Miljoenennota 2003.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Miljoenennota 2003 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën); Motie over het instellen van een parlementair onderzoek naar het gevoerde integratiebeleid 
Document­datum 19-09-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST63384
Kenmerk 28600, nr. 24
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 600

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 24

MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN

Voorgesteld 19 september 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het integratiebeleid tot nu toe onvoldoende geslaagd is;

van mening, dat het gewenst is te onderzoeken welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen;

van mening, dat een dergelijk onderzoek de bouwstenen kan aandragen voor een nieuw te formuleren beleid;

besluit tot het instellen van een parlementair onderzoek naar het gevoerde integratiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.