Motie inzake internationaal vredesinitiatief in EU en transatlantisch verband en scherp protest tegen geweld - Interpellatie inzake de escalerende situatie in het Midden-Oosten

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 28290 - Interpellatie-Koenders inzake de escalerende situatie in het Midden-Oosten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake de escalerende situatie in het Midden-Oosten; Motie inzake internationaal vredesinitiatief in EU en transatlantisch verband en scherp protest tegen geweld 
Document­datum 03-04-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST60763
Kenmerk 28290, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 290

Interpellatie inzake de escalerende situatie in het Midden-Oosten

Nr. 1

MOTIE VAN DE LEDEN KOENDERS EN HOEKEMA

Voorgesteld 3 april 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Israël en de Palestijnse Gebieden zich in een doodlopende straat bevinden waarbij de weg naar vrede wordt versperd en nog alleen de logica van het geweld geldt;

constaterende, dat de huidige situatie veel krachtiger internationale actie en betrokkenheid vergt dan nu het geval is;

verzoekt de regering:

– bilateraal, in EU- en VN-verband de recente militaire actie van Israël in de bezette gebieden ten sterkste te veroordelen;

– tevens binnen dezelfde kaders de Palestijnse zelfmoordacties ten sterkste te veroordelen;

– effectieve druk op Israël uit te oefenen om onmiddellijk de opnieuw bezette gebieden te verlaten, zoals vastgelegd in de vrijdag aangenomen VN-resolutie, en tevens Arafat volledige bewegingsvrijheid te verschaffen, zodanig dat hij tevens kan worden gemaand, op te treden tegen zelfmoordaanslagen;

– in EU- en transatlantisch verband een internationaal vredesinitiatief te nemen op basis van de Tenet- en Mitchellplannen en de VN-resoluties met betrekking tot de totstandkoming van een levensvatbare Palestijnse staat en veilige grenzen van Israël, zodanig dat overleg over een staakt-het-vuren wordt gekoppeld aan de totstandkoming van een vredesakkoord en een eventuele vredesmacht, waarbij steun en sancties worden gehanteerd afhankelijk van medewerking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koenders Hoekema

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.