Brief minister inzake aanbieding van de nota "Landelijke en bovenregionale recherche" (kamerstuk 28250, nr.2) - Landelijke en bovenregionale recherche

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 28250 - Landelijke en bovenregionale recherche.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Landelijke en bovenregionale recherche; Brief minister inzake aanbieding van de nota "Landelijke en bovenregionale recherche" (kamerstuk 28250, nr.2) 
Document­datum 26-02-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST59797
Kenmerk 28250, nr. 1
Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Justitie (JUS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 250

Landelijke en bovenregionale recherche

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 februari 2002

Hierbij bieden wij u de nota «Landelijke en bovenregionale recherche» aan. Met deze nota beogen wij het fundament te leggen voor een kwaliteitsverbetering van de recherche door de organisatie ervan te versterken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K. G. de Vries

De Minister van Justitie, A. H. Korthals

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.