Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen (26158)  - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 16 november 2019
kalender

1.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen (26158).

(Zie vergadering van heden.)

De artikelen I t/m III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat dit wetsvoorstel met de vereiste gekwalificeerde meerderheid is aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.