Motie over de consequenties voor regio's die niet-meedoen aan de experimenten met rekeningrijden (tolpoortjes) - Interpellatie inzake de proef met het rekeningrijden

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 27424 - Interpellatie-Hofstra/Reitsma inzake de proef met het rekeningrijden i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake de proef met het rekeningrijden; Motie over de consequenties voor regio's die niet-meedoen aan de experimenten met rekeningrijden (tolpoortjes) 
Document­datum 26-09-2000
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST48131
Kenmerk 27424, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 424

Interpellatie inzake de proef met het rekeningrijden

Nr. 1

MOTIE VAN DE LEDEN HOFSTRA EN REITSMA

Voorgesteld 26 september 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

– in de regio’s draagvlak nodig is voor de mogelijke proef en dat daarom de regio’s zelf vrij over het meedoen moeten kunnen besluiten; – de minister van Verkeer en Waterstaat op 28 juni 2000 in de Kamer verklaard heeft, niet aan de proef rekeningrijden meewerkende regio’s

niet te zullen straffen; – de minister rond Prinsjesdag verklaarde bij niet-meewerken van een regio alle infra-projecten in die regio te heroverwegen; – de minister hierbij haar bevoegdheden inzake infrastructuurplanning oneigenlijk gebruikt zo niet misbruikt;

verzoekt de regering om:

– als regio’s niet met de proef rekeningrijden willen meedoen uitsluitend te korten op de meewerkpremie van 250 mln. per regio alsmede op de gedurende twee jaar te ontvangen heffingsopbrengsten; – geen relatie te leggen tussen het al of niet meedoen met de proef en de inzet van het grote geld voor reeds overeengekomen investeringen in wegen en openbaar vervoer; – regio’s niet te dwingen dan wel met andere negatieve consequenties te dreigen, van welke aard dan ook,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hofstra Reitsma

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.