Mededeling - Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

Mededeling - Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 662

Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten

Nr. 3

MEDEDELING

29 juli 1999

De in de nota «Meer voor meer. Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten: de tweede fase» (26 662, nr. 2) op blz. 10 en blz. 15 genoemde rapporten van Intomart («Herziening Wet Tegemoetkoming studiekosten, 2e fase, een kwalitatief onderzoek», resp. «Het betalingsritme inzake de WTS») zijn ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.