Brief minister inzake aanbieding nota 'Meer voor meer. Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten: de tweede fase' - Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 6 april 2020
kalender

Brief minister inzake aanbieding nota 'Meer voor meer. Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten: de tweede fase' - Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 662

Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 2 juli 1999

Bij deze bied ik u de nota «Meer voor meer. Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten: de tweede fase» aan. Deze nota geeft mijn inzichten en voorstellen weer over de tweede fase van maatregelen voor de Wet tegemoetkoming studiekosten. Ik heb u deze nota toegezegd bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel WTS eerste fase (Kamerstukken II, 1998/99, 26 346, nr. 2) d.d. 18 en 31 maart 1999.

Over de inhoud van de nota hoop ik uitvoerig met uw Kamer van gedachten te kunnen wisselen.

Tevens heb ik uw Kamer toegezegd het NIBUD te vragen haar onderzoek naar kosten die ouders voor hun schoolgaande kinderen maken, nader te preciseren. De resultaten van dit (nu lopende) onderzoek komen na de zomer van 1999 beschikbaar. De conclusies die ik op basis van het onderzoek trek, zal ik u tijdig voor het nota-overleg schriftelijk doen toekomen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, L. M. L. H. A. Hermans

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.