Eindverslag - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman

Dit eindverslag i is onder nr. 188 toegevoegd aan wetsvoorstel 26157 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman; Eindverslag  
Document­datum 09-02-1999
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST33616
Kenmerk 26157, nr. 188
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999 Nr. 188

26 157

Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale Ombudsman

26 159 26 160

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT1

Vastgesteld 9 februari 1999

Het onderzoek van deze voorstellen heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie, Stoffelen

De griffier van de commissie, Hordijk

1 Samenstelling: Postma (CDA), Holdijk (SGP), Van Dijk (CDA), Stoffelen (PvdA), (voorzitter), De Beer (VVD), Batenburg, Rensema (VVD), Schoondergang-Horikx (GL), Jurgens (PvdA), Bierman, Wiegel (VVD), (plv. voorzitter), Hirsch Ballin (CDA), Hessing (D66), Ruers (SP).

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.