Behandeling van de wetsvoorstellen: * Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (26157) * Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning (26159); * Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (26160)

Deze behandeling i is onder nr. 45, pag. 3101-3101 toegevoegd aan wetsvoorstel 26159 - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake voogdij over de minderjarige Koning, wetsvoorstel 26160 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt i en wetsvoorstel 26157 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Behandeling van de wetsvoorstellen: * Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (26157) * Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning (26159); * Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (26160) 
Document­datum 05-02-1999
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN6673A04
Kenmerk nr. 45, pag. 3101-3101
Van Staten Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (26157);
  • het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning (26159);
  • het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (26160).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik stel vast, dat de gekwalificeerde meerderheid, bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, is verkregen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.