Geleidende brief bij initiatief-wetsvoorstel inzake euthanasie en hulp bij zelfdoding - Voorstel van wet van de leden Scheltema-de Nie, O.P.G. Vos en Swildens-Rozendaal tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 26000 - Initiatiefvoorstel-Scheltema-de Nie c.s.-4 Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Scheltema-de Nie, O.P.G. Vos en Swildens-Rozendaal tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding; Geleidende brief bij initiatief-wetsvoorstel inzake euthanasie en hulp bij zelfdoding 
Document­datum 16-04-1998
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST29039
Kenmerk 26000, nr. 1
Van Staten-Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

26 000

Voorstel van wet van de leden Van Boxtel, M.M.H. Kamp en Swildens-Rozendaal tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 16 april 1998

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

R. H. L. M. van Boxtel

M. M. H. Kamp

W. J. C. Swildens-Rozendaal

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.