Verslag - Wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Nationele Schuld voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit verslag is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 25779 - Wijziging begroting Nationele Schuld 1997 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Nationele Schuld voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Verslag  
Document­datum 10-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST26263
Kenmerk 25779, nr. 3
Van Staten-Generaal
Commissie(s) Financiën (FIN)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 779

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXa) voor het jaar 1997 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 3

VERSLAG

Vastgesteld 10 december 1997

Het onderzoek van het wetsvoorstel heeft de vaste commissie voor Financiën1 geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie, Ybema

De griffier van de commissie, Janssen

1 Samenstelling:

Leden: Schutte (GPV), Van Rey (VVD), Terpstra (CDA), Smits (CDA), Reitsma (CDA), Vliegenthart (PvdA), Ybema (D66), voorzitter, Schimmel (D66), Van Gijzel (PvdA), Witteveen-Hevinga (PvdA), Hillen (CDA), A. de Jong (PvdA), Hoogervorst (VVD), ondervoorzitter, Van Wingerden (AOV), Rabbae (Groen Links), Voûte-Droste (VVD), Adelmund (PvdA), Giskes (D66), H. G. J. Kamp (VVD), Zonneveld (CD), Van Dijke (RPF), Van der Ploeg (PvdA), B. M. de Vries (VVD), Van Walsem (D66), Ten Hoopen (CDA).

Plv. leden: Van der Vlies (SGP), Van Hoof (VVD), Visser-van Doorn (CDA), Heeringa (CDA), Wolters (CDA), Noorman-den Uyl (PvdA), Bakker (D66), Jeekel (D66), Van Zijl (PvdA), Van Zuijlen (PvdA), G. de Jong (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Rijpstra (VVD), Verkerk (AOV), Rosenmöller (GroenLinks), Hofstra (VVD), Crone (PvdA), Assen (CDA), M. M. H. Kamp (VVD), Marijnissen (SP), Leerkes (U55+), Verspaget (PvdA), Hessing (VVD), Van Boxtel (D66), De Haan (CDA).

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.