Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (25313) 

Deze stemming(en) is onder nr. 11, pag. 2518-2519 toegevoegd aan wetsvoorstel 25313 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman i.

1.

Kerngegevens

Document­datum 12-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN6519B6
Kenmerk nr. 11, pag. 2518-2519
Van Staten Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (25313).

(Zie vergadering van 2 december 1997.)

Artikel I en de aanhef van artikel II, de onderdelen A en B en de aanhef van onderdeel C worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Luchtenveld c.s. (stuk nr. 7).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, het GPV, de SGP, de RPF, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Scheltema-de Nie c.s. (stuk nr. 9).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Het eerste lid van artikel 78a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Luchtenveld c.s. (stuk nr. 7) en van het amendement-Scheltema-de Nie c.s. (stuk nr. 9), wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede t/m vierde lid worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 78a wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel C wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel D, het gewijzigde artikel II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.