Amendement over onderzoek op eigen initiatief door de Nationale ombudsman - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman

Dit amendement i is onder nr. 7 toegevoegd aan wetsvoorstel 25313 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman; Amendement over onderzoek op eigen initiatief door de Nationale ombudsman 
Document­datum 02-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST25998
Kenmerk 25313, nr. 7
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 313

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman

Nr. 7

AMENDEMENT VAN HET LID LUCHTENVELD C.S.

Ontvangen 2 december 1997

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, wordt artikel 78a, eerste lid, vervangen door: 1. De Nationale ombudsman verricht op verzoek of uit eigen beweging onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen van het Rijk.

Toelichting

De in het wetsvoorstel gebruikte formulering kan de suggestie oproepen dat de Nationale ombudsman uitsluitend op verzoek onderzoek verricht. Dit amendement strekt ertoe ook het onderzoek op eigen initiatief constitutioneel te verankeren.

Luchtenveld Rehwinkel Koekkoek Schutte

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.