Brief minister bij de nota 'Kansen op combineren: Arbeid, Zorg en Economische Zelfstandigheid' - Arbeid, zorg en economische zelfstandigheid

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 25667 - Arbeid, zorg en economische zelfstandigheid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Arbeid, zorg en economische zelfstandigheid; Brief minister bij de nota 'Kansen op combineren: Arbeid, Zorg en Economische Zelfstandigheid' 
Document­datum 29-09-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST24295
Kenmerk 25667, nr. 1
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 667                                    Arbeid, zorg en economische zelfstandigheid

Nr.1                                                         BRIEF VANDEMINISTER VAN SOCIALE ZAKENENWERKGELE-

GENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 29 september 1997

Hierbij stuur ik u, namens het kabinet, de nota «Kansen op combineren: Arbeid, Zorg en Economische Zelfstandigheid».1

In deze nota zet het kabinet de lijnen uit waarlangs in de komende jaren gewerkt kan worden aan het naderbij brengen van een evenwichtiger verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen.

Deze nota heb ik heden voor advies aangeboden aan de Sociaal-Economische Raad en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. P. W. Melkert

1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.