Stemmingen over twee moties, ingediend bij de behandeling van de PEMBA, te weten: de motie-Rosenmöller over premiekorting in relatie tot het percentage arbeidsgehandicapten in een bedrijf (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 18) en - de motie-Rosenmöller over een wet op de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers (24758, 24760, 24698, 24776 , nr. 19). 

Deze stemming(en) is onder nr. 10, pag. 2187-2187 toegevoegd aan wetsvoorstel 24698 - Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen i, wetsvoorstel 24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten i, wetsvoorstel 24758 - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen i en wetsvoorstel 24776 - Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen i.

1.

Kerngegevens

Document­datum 28-11-1996
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN5049
Kenmerk nr. 10, pag. 2187-2187
Van Staten Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend bij de behandeling van de PEMBA, te weten:

  • de motie-Rosenmö ller over premiekorting in relatie tot het percentage arbeidsgehandicapten in een bedrijf (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 18);
  • de motie-Rosenmö ller over een wet op de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 19).

(Zie vergadering van 13 november 1996.)

De voorzitter: Op verzoek van de heer Rosenmö ller stel ik voor, de motie-Rosenmö ller (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 18) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Rosenmö ller (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.