Motie inzake concurrentie tussen gemeenten om bedrijfsvestigingen - Steunverlening aan Philips

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 24726 - Interpellatie-Poppe - Steunverlening aan Philips.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Steunverlening aan Philips; Motie inzake concurrentie tussen gemeenten om bedrijfsvestigingen 
Document­datum 21-05-1996
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST14544
Kenmerk 24726, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996

24 726

Steunverlening aan Philips

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID POPPE

Voorgesteld 21 mei 1996

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel gemeenten onderling concurreren om bedrijfsvestigingen;

van mening, dat industrie en werkgelegenheidsbeleid tot de competentie van de Rijksoverheid hoort;

verzoekt het kabinet om de gemeenten inzake bedrijvensteun verregaande beperkingen op te leggen om onderlinge concurrentie tussen gemeenten en nodeloze uitgaven te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Poppe

S-W

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.