Motie - Artikel 23 van de Grondwet

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 24542 - Interpellatie-Heerma - Artikel 23 van de Grondwet.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Artikel 23 van de Grondwet; Motie  
Document­datum 05-12-1995
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST12021
Kenmerk 24542, nr. 1
Van Staten-Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996

24 542

Artikel 23 van de Grondwet

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID HEERMA

Voorgesteld 5 december 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat artikel 23 van de Grondwet de basis legt voor het unieke Nederlandse onderwijsbestel waarin openbaar en bijzonder onderwijs elk hun eigen plaats hebben en de financiële gelijkstelling van beide is verzekerd;

van oordeel, dat de uitspraken van de minister van Binnenlandse Zaken dat artikel 23 niet meer van deze tijd is, de waarde van deze grondwetsbepaling miskent;

keurt deze uitspraken van de minister van Binnenlandse Zaken af,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heerma

S-RW

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.