Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (23799); het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet (23800); het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging (23802, R1507); het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt (23803, R1508) 

Deze behandeling i is onder nr. 32, pag. 1426-1426 toegevoegd aan wetsvoorstel 23799 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt i, wetsvoorstel 23803 - Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt i, wetsvoorstel 23802 - Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging i en wetsvoorstel 23800 - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet i.

1.

Kerngegevens

Document­datum 25-07-1995
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN2939
Kenmerk nr. 32, pag. 1426-1426
Van Staten-Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (23799);
  • het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet (23800);
  • het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging (23802, R1507);
  • het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt (23803, R1508).

De voorzitter: Naar mij blijkt, wenst geen der leden over deze wetsvoorstellen het woord en wordt er ook geen stemming of aantekening verlangd. Dat betekent dat ik kan vaststellen, dat deze vier wetsvoorstellen met algemene stemmen zijn aangenomen, waarmee aan het vereiste van een meerderheid van twee derden is voldaan.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.