Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (23799) 

Deze stemming(en) is onder nr. 16, pag. 2854-2854 toegevoegd aan wetsvoorstel 23799 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt i.

1.

Kerngegevens

Document­datum 10-02-1995
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN2158
Kenmerk nr. 16, pag. 2854-2854
Van Staten-Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (23799).

(Zie vergadering van 26 januari 1995.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat behoudens het lid Hendriks de aanwezige leden van alle fracties voor het wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen met ten minste twee derde deel der stemmen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.