Stemmingen in verband met het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging (23802, R1507). 

Deze stemming(en) is onder nr. 16, pag. 2854-2854 toegevoegd aan wetsvoorstel 23802 - Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging i.

1.

Kerngegevens

Document­datum 10-02-1995
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN2160
Kenmerk nr. 16, pag. 2854-2854
Van Staten-Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging (23802, R1507).

(Zie vergadering van 26 januari 1995.)

In stemming komt het voorstel van rijkswet.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de SGP, het GPV, de VVD, het CDA, het AOV en de Unie 55+, alsmede het lid Hendriks voor het voorstel van rijkswet hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen met ten minste twee derde deel der stemmen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.