Political and Security Committee (PSC), Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 6 augustus 2020
kalender

Political and Security Committee (PSC), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 26 juni 2009
plaats Brussel, België
organisatie Tsjechisch voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2009 i


1.

Tsjechisch voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2009

Van 1 januari t/m 31 juni 2009 vervulde Tsjechië het voorzitterschap van de Europese Unie i. Het Tsjechisch voorzitterschap richtte zich op de landen ten oosten van de Europese Unie. Ook de kredietcrisis en klimaatverandering, alsmede het Verdrag van Lissabon, speelden het half jaar een belangrijke rol.

Centrale thema's en voornemens waren:

  • Schone energie en de energievoorziening: Tsjechië wil het voorgestelde klimaat- en energiepakket uitwerken en vastleggen. Tevens moet het beleid ten aanzien van de energiezekerheid worden verstevigd.
  • Financiën van de EU: er is een evaluatie gaande van de systematiek van de inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De Commissie i zal haar bevindingen aan de Europese Raad i presenteren.
  • Kredietcrisis: verder werken aan een Europese en internationale aanpak om de crisis te beteugelen. Een herziening van het systeem van kredietwaardering was reeds ingepland.
  • Oostelijke landen: Tsjechië wil een Europese top met de oostelijke buurlanden en landen uit de Kaukasus. Rusland is vooralsnog niet in die lijst opgenomen.

2.

Meer over...