Molukse Jongeren en Onderwijs, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 1 juni 2020
kalender

Molukse Jongeren en Onderwijs, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 29 januari 2009
plaats Den Haag
locatie Wandelganger 1 van Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 Toon locatie
aanwezigen J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem i, M.M. (Madeleine) van Toorenburg i, C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn i e.a.
organisatie FORUM - Instituut voor Multiculturele Vraagstukken (FORUM)

Presentatie Quickscan 2008

Wat is de onderwijspositie van Molukse jongeren in Nederland? En, als deze positie wordt gekenmerkt door achterstand, hoe is deze dan te verklaren en te verbeteren? Dat zijn de twee centrale vragen die FORUM in deze inventarisatie opwerpt en beantwoordt. Helaas moeten we constateren: De onderwijspositie van Molukse jongeren is bepaald niet rooskleurig, ook al gaat het hier voor het merendeel om de derde generatie van Molukkers in ons land.

FORUM heeft in het vroege voorjaar van 2008 onderwijsproblematiek van Molukse jongeren onder de aandacht van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie gebracht. Deze nieuwe inventarisatie waarbij op overzichtelijke wijze de beschikbare cijfers gepresenteerd en geanalyseerd worden, dient ertoe deze ernstige problematiek cijfermatig te onderbouwen en oorzaken ervoor aan te geven. Met meer gestructureerde en specifieke beleidsaandacht voor de onderwijspositie van Molukse jongeren hoopt FORUM dat zowel Molukse organisaties zelf als de rijksoverheid, gemeenten en scholen de handen ineen slaan om de onderwijskansen van Molukse leerlingen in de komende jaren om te buigen naar een opwaartse spiraal. Hoe beter gemeenten en het onderwijs, samen met ouders van Molukse kinderen en Molukse organisaties, het reguliere onderwijs en de ondersteunende diensten kunnen afstemmen op de specifieke behoeften van hun leerlingen, hoe groter de kans van slagen daartoe is.

De Quickscan 2008 Molukse Jongeren en Onderwijs is uitgevoerd door de onderzoekers Justus Veenman en Trees Tunjanan in opdracht van FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling.

 

Programma

10.30 uur

Welkom door Sadik Harchaoui met een korte inleiding

10.35

Toelichting op het rapport door de opstellers Justus Veenman en Trees Tunjanan

10.50

Reactie van Augustien Souisa, directeur Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers

11.00

Reactie op het rapport door de Tweede Kamerleden Madeleine van Toorenburg (CDA), Jeroen Dijsselbloem (PvdA) en Cynthia Ortega (ChristenUnie)

12.00

Gelegenheid voor vragen

Datum en plaats

donderdag 29 januari 2009

10.30-12.15 uur

Wandelganger 1 van Perscentrum Nieuwspoort

Lange Poten 10

Den Haag

Aanmelding en informatie

Peter Zwaga

tel.: 030-2974254

gsm: 0654226818

e-mail: p.zwaga@forum.nl

 

Publicatie

Molukse jongeren en onderwijs

Quickscan 2008

De publicatie is verkrijgbaar vanaf 29 januari 2009 in de boekhandel en via uitgeverij Ger Guijs.

ISBN 978 90 6734 602 3


1.

Meer over...