Cultuurbeleid in de periode 2009 - 2012, Nijmegen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 april 2020
kalender

Cultuurbeleid in de periode 2009 - 2012, Nijmegen

De Grote Markt in Nijmegen
datum 14 maart 2007 15:30 - 17:30
plaats Nijmegen
locatie LUX, zaal 7 Toon locatie
aanwezigen M.J.A. (Maria) van der Hoeven i, M.C. (Medy) van der Laan i e.a.
organisatie Vereniging Nederlandse Debatcentra

Op 6 maart komt de Raad voor Cultuur met het advies waarin aanbevelingen worden gedaan voor de invulling van een culturele basisinfrastructuur en over een agenda voor het cultuurbeleid de komende jaren.

Onder het bewind van oud-staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan is veel gedebatteerd over de Nederlandse systematiek van subsidieverdeling. Belangrijkste verandering die daaruit voortkwam is de invoering van een landelijke basisinfrastructuur voor de kunsten. De instellingen die hier in de toekomst onder zullen vallen blijven rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. Culturele instellingen die niet tot de basisinfrastructuur zullen worden gerekend kunnen in de toekomst een subsidie aanvragen bij een van de fondsen.

Afgelopen najaar heeft Minister van der Hoeven de Raad om advies gevraagd over deze nieuwe systematiek.  Hoeveel en welke functies moeten tot de basisinfrastructuur worden gerekend, rekening houdend met een evenwichtige spreiding over het land? Daarnaast heeft zij de Raad gevraagd om een advies over een ‘agenda’ voor het cultuurbeleid. Beide vormen een opmaat tot de cultuurperiode 2009 - 2012.

Wat betekenen deze veranderingen voor het culturele klimaat in Oost-Nederland? Wat zijn de gevolgen voor instellingen die wel of juist niet in de basisinfrastructuur worden ingedeeld? Wat betekenen de veranderingen voor de regionale infrastructuur? Met welke strategie moeten Gelderland en Overijssel straks omgaan met de landelijke fondsen?

Debat met onder meer Kees Weeda, algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur, en vertegenwoordigers uit de Gelderse cultuursector.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten2.

Meer over...