Geleidende brief ter aanbieding van de inititatiefnota 'Nieuwe stations, nieuwe passagiers' - Nieuwe stations, nieuwe passagiers

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 31801 - Nieuwe stations, nieuwe passagiers.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nieuwe stations, nieuwe passagiers; Geleidende brief ter aanbieding van de inititatiefnota 'Nieuwe stations, nieuwe passagiers' 
Document­datum 03-12-2008
Publicatie­datum 11-12-2008
Nummer KST125471
Kenmerk 31801, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 801

Nieuwe stations, nieuwe passagiers

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 2008

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota «Nieuwe stations, nieuwe passagiers».

Cramer

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.