Geleidende brief ter aanbieding van de initiatiefnota 'Fietsen in Nederland... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland' - Fietsen in Nederland ... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Geleidende brief ter aanbieding van de initiatiefnota 'Fietsen in Nederland... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland' - Fietsen in Nederland ... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 796

Fietsen in Nederland ... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2008

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota «Fietsen in Nederland ... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland».

Atsma

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.