Award voor energiebewuste directeur van woningcorporatie, Bolsward - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 10 april 2020
kalender

Award voor energiebewuste directeur van woningcorporatie, Bolsward

Stadhuis van Bolsward
datum 18 januari 2009
plaats Bolsward
aanwezigen M. (Mirjam) de Rijk i e.a.

Het netwerk van directeuren van woningcorporaties reikt op 18 januari 2008 voor de vijfde keer de zogeheten Directeurencontactaward uit. Dit jaar is deze prijs bestemd voor de corporatiedirecteur die zich de afgelopen jaren heeft onderscheiden door een opvallende prestatie te leveren op het gebied van energie.

Kenmerken van zijn of haar aanpak: duidelijke (toekomst)visie, structurele inbedding in de organisatie, een strategisch geďntegreerde benadering (samenwerking met meerdere actoren, waaronder huurders). Dit kan betrekking hebben op één van de volgende terreinen:

het realiseren van een daadwerkelijke, substantiële energiebesparing in het eigen woningbezit, waarbij aandacht is voor de beheersing van de woonlasten. het ontwikkelen van een vernieuwend concept voor energiebesparing of CO2-reductie binnen het eigen bezit met de potentie op grote schaal toepasbaar te zijn binnen de bestaande woningvoorraad van de woningcorporaties. strategische, marktgerichte benadering waarbij structureel grote effecten worden bereikt op de middellange termijn.

De Awardcommissie bestaat uit:

Alex Bonnema, directeur-bestuurder van Welkom te Bolsward en lid van het bestuur van het Directeurencontact, voorzitter. Hans Bolscher, directeur DG Milieu, directie Klimaatverandering en Industrie VROM. Mirjam de Rijk, algemeen-directeur Stichting Natuur en Milieu. Anneke Vroege, secretaris van de Awardcommissie.

Nominaties

Nomineren mag alleen gebeuren door collega-corporatiedirecteuren, gemeentebesturen en organisaties die deskundigheid hebben op het terrein van energiebesparing. U kunt tot 11 december 2007 een schriftelijke voordracht indienen. Gebruik hiervoor het nominatieformulier.

Uitslag

Op 2 januari 2008 publiceert de Awardcommissie een shortlist met 3 kandidaten. De uiteindelijke winnaar wordt op 18 januari bekendgemaakt.


1.

Meer over...