Topsalarissen onderwijs matigen

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, gepubliceerd op donderdag 4 september 2008.

PvdA-kamerlid Besselink vindt het zeer ongewenst dat topbestuurders in het onderwijs vaak meer dan de Balkenendenorm verdienen: ‘Dergelijke hoge bedragen en constructies zijn niet uit te leggen aan onderwijspersoneel.’ Ze vraagt de verantwoordelijke ministers actie te ondernemen.

De Algemene Onderwijsbond presenteerde gisteren een rapport over de hoge vergoedingen van bestuurders in het hoger onderwijs. Door een optelsom van salaris, bonussen en gouden handdrukken nemen de inkomsten van bestuurders op hogescholen en universiteiten sterk toe. Veertig bestuursleden van hogescholen en universiteiten hebbenvorig jaar meer verdiend dan een gemiddeld ministerssalaris van 169 duizend euro. Koploper was Bert Vork, voormalig bestuurder van Hogeschool Leiden. Hij kreeg aan salaris en ‘beëindigingsuitkering’ 614.775 euro.

Besselink vindt dat er een einde moet komen aan dit soort enorme salarissen. Eerder stelde zij via vragen de salarissen van de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de TU Delft ter discussie bij minister Plasterk. Dat salaris kwam ruim uit boven de Balkendenorm (de hoogte van het salaris van de minister-president).

Besselink: ‘Minister Plasterk heeft zich sterk gemaakt om bij nieuwe benoemingen deze norm aan te houden voor bestuurders bij onderwijsinstellingen. Onder zijn bewind hebben zich in zijn beleidssectoren nog geen benoemingen voorgedaan boven deze norm.’ Uit dit onderzoek blijkt echter dat er constructies bestaan waarbij bestuurders toch boven de Balkenendenorm uitkomen. Dat kan komen doordat er stevige bonussen of vertrekpremies worden uitgereikt boven op het salaris. ‘Dergelijke hoge bedragen en constructies zijn niet uit te leggen aan onderwijspersoneel’, aldus Marianne Besselink.

Van minster Plasterk is bekend dat hij boven op deze zaak zit. Ook blijkt dat bestuurders van de Wageningen universiteit en researchinstituut in de lijst staan. Daarom willen Besselink en collega Paul Kalma nu ook van minister Verburg (CDA) van LNV actie op deze onwenselijke situatie. Besselink en Kalma zal beide ministers vragen in gesprek te treden met de Raden van Toezicht om hierover met duidelijke richtlijnen te komen zodat dergelijke vergoedingen in de toekomst voorkomen kunnen worden.