Commissie-Meijers: Nederlands parlement moet veto bij Europese justitiezaken behouden

donderdag 7 februari 2008, 14:00

Den Haag (PDC) - Het Nederlandse parlement moet zijn instemmingsrecht bij Europese justitiezaken behouden. Dat schrijft de commissie-Meijers, een comité van deskundigen op het gebied van het internationale recht, aan het parlement.

Op dit moment kan de Nederlandse regering niet instemmen met Europese justitievoorstellen, voordat het parlement daarmee akkoord is gegaan. Omdat de Raad van ministers i nu met unanimiteit besluit over justitiezaken, heeft het Nederlandse parlement dus feitelijk een vetorecht en kan het voorstellen blokkeren. Het instemmingsrecht werd nodig geacht omdat het Europees Parlement i nu niet meebeslist over justitiezaken. 

In het Hervormingsverdrag i  is bepaald dat in de toekomst met meerderheid van stemmen over justitievoorstellen besloten zal worden. Daarbij wordt ook het Europees Parlement i betrokken. Volgens de Raad van State wordt hierdoor het nationale parlementaire instemmingsrecht overbodig.

De commissie-Meijers is voorstander van het instemmingsrecht. Het is belangrijk voor de relatie tussen de nationale bevolking en de Europese Unie. i Ook streeft het Hervormingsverdrag naar actieve inbreng en controle door nationale parlementen in het Europese wetgevingsproces. Volgens de commissie-Meijers garandeert het instemmingsrecht juist deze actieve inbreng en controle.

bron: Staatscourant 5 februari 2008