United Nations Development Programme (UNDP)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het 'United Nations Development Programme' (UNDP) is een onderdeel van de Verenigde NatiesĀ i dat de armoede in ontwikkelingslanden, specifiek in de minst ontwikkelde landen, wil aanpakken. UNDP geeft onder andere voorlichting en organiseert trainingen in ontwikkelingslanden.

UNDP is de organisatie achter de millenniumdoelstellingen. Deze doelstellingen die door een kleine 190 landen zijn erkend, hebben betrekking op de bestrijding van honger, ziekte, analfabetisme, milieuverontreiniging en de discriminatie van vrouwen. In september 2015 werden de duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals) aangenomen, die de millenniumdoelen opvolgen. Streven is dat deze doelstellingen in 2030 zijn bereikt.

Het UNDP werkt nationaal, regionaal en mondiaal vanuit ongeveer 130 kantoren. Het hoofdkantoor is gevestigd in New York.