30520 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Crone/Van Dam - Stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 april 2006 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Crone (PvdA) i en Van Dam (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Van Dam.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat lidmaatschappen, abonnementen en overeenkomsten binnen redelijke termijn kunnen worden opgezegd en dat daartoe een aantal bepalingen betreffende opzegtermijnen en stilzwijgende verlenging in Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek dienen te worden gewijzigd.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Crone en Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(42 stuks)

2 10 april 2006, geleidende brief, nr. 1     KST96350
Geleidende brief
publicatie: 12 april 2006
 
2 10 april 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST96351
Voorstel van wet
publicatie: 12 april 2006
 
2 10 april 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST96352
Memorie van toelichting
publicatie: 12 april 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.