30491 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 maart 2006 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Timmer (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Timmer en Teeven.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de rechtsmacht ter zake van internationale kinderontvoering te verruimen en de strafmaat te dier zake te verhogen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Wolfsen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(13 stuks)

2 16 maart 2006, geleidende brief, nr. 1     KST95628
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Timmer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering
publicatie: 20 maart 2006
 
2 16 maart 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST95629
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Timmer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering
publicatie: 20 maart 2006
 
2 16 maart 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST95630
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Timmer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering
publicatie: 20 maart 2006
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.