30564 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 mei 2006 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Arib (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet op de lijkbezorging te wijzigen teneinde de lijkschouwing van minderjarigen nader te regelen; Overwegende dat daarvoor een wijziging van de Wet op de beroepen in de in de individuele gezondheidszorg noodzakelijk is.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging

2.

Documenten

(8 stuks)

2 19 mei 2006, geleidende brief, nr. 1     KST97533
Geleidende brief
publicatie: 29 mei 2006
 
2 19 mei 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST97534
Voorstel van wet
publicatie: 29 mei 2006
 
2 19 mei 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST97535
Memorie van toelichting
publicatie: 29 mei 2006
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.