29986 NL - wetsvoorstel
Wet wijziging kiesstelsel Tweede Kamer

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 3 februari 2005 ingediend door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, De Graaf i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer een gemengd kiesstelsel in te voeren waarbij de zetels van de Tweede Kamer aan politieke groeperingen worden toegewezen naar evenredigheid van de in het hele land op de op lijsten van die groeperingen uitgebrachte stemmen, en de helft van de zetels worden bezet door kandidaten die zijn gekozen in bij wet in te stellen meervoudige districten.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Kieswet tot invoering van een gemengd stelsel voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Wet wijziging kiesstelsel Tweede Kamer)

2.

Documenten

(6 stuks)

2 3 februari 2005, koninklijke boodschap, nr. 1     KST83897
Koninklijke boodschap
publicatie: 8 februari 2005
 
2 3 februari 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST83898
Voorstel van wet
publicatie: 8 februari 2005
 
2 3 februari 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST83899
Memorie van toelichting
publicatie: 8 februari 2005
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.