28367 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met wijziging van het kortingeninstrument - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 19 augustus 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 mei 2002 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Atsma (CDA) i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren te wijzigen in verband met wijziging van het kortingeninstrument.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Atsma tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met wijziging van het kortingeninstrument

 

2.

Documenten

(4 stuks)

2 13 mei 2002, geleidende brief, nr. 1     KST61726
Geleidende brief bij het wetsvoorstel
publicatie: 15 mei 2002
 
2 13 mei 2002, voorstel van wet, nr. 2     KST61727
Voorstel van wet
publicatie: 15 mei 2002
 
2 13 mei 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST61728
Memorie van toelichting
publicatie: 15 mei 2002
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.