28367 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met wijziging van het kortingeninstrument

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 mei 2002 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Atsma (CDA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren te wijzigen in verband met wijziging van het kortingeninstrument.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Atsma tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met wijziging van het kortingeninstrument

2.

Documenten

(4 stuks)

2 13 mei 2002, geleidende brief, nr. 1     KST61726
Geleidende brief bij het wetsvoorstel
publicatie: 15 mei 2002
 
2 13 mei 2002, voorstel van wet, nr. 2     KST61727
Voorstel van wet
publicatie: 15 mei 2002
 
2 13 mei 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST61728
Memorie van toelichting
publicatie: 15 mei 2002
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.