28178 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Etikettering van elektriciteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 7 januari 2002 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Vos.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Elektriciteitswet 1998 te wijzigen in verband met de invoering van een informatieplicht voor leveranciers aan afnemers over het soort installatie, de brandstof(mix) en de milieukwaliteit waarmee de door hen geleverde elektriciteit is opgewekt.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(9 stuks)

2 7 januari 2002, geleidende brief, nr. 1     KST58623
Geleidende brief
publicatie: 10 januari 2002
 
2 7 januari 2002, voorstel van wet, nr. 2     KST58624
Voorstel van wet
publicatie: 10 januari 2002
 
2 7 januari 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST58625
Memorie van toelichting
publicatie: 10 januari 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.