27905 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verschaffen van informatie omtrent maatschappelijk relevante activiteiten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 september 2001 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Koenders (PvdA) i en Rabbae (GL) i.

 

Onderhavig initiatief-wetsvoorstel verplicht ondernemers tot transparantie over de maatschappelijke gevolgen van hun activiteiten en tot het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Via een uitbreiding van de verslagleggingsplicht in het jaarverslag verplicht het wetsvoorstel Nederlandse ondernemingen om genoemde verantwoording (rekenschap af te leggen).

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Koenders en Rabbae tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het verschaffen van informatie omtrent maatschappelijk relevante activiteiten

2.

Documenten

(3 stuks)

2 6 september 2001, geleidende brief, nr. 1     KST55229
Geleidende brief
publicatie: 11 september 2001
 
2 6 september 2001, voorstel van wet, nr. 2     KST55230
Voorstel van wet
publicatie: 11 september 2001
 
2 6 september 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST55231
Memorie van toelichting
publicatie: 11 september 2001
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.