27905 - Initiatiefvoorstel Verschaffen van informatie omtrent maatschappelijk relevante activiteiten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 19 oktober 2017
kalender

Let op

Deze pagina is een beperkte versie van het dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 september 2001 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Koenders (PvdA) i en Rabbae (GL) i.

 
 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat openheid bij ondernemingen over de maatschappelijke gevolgen van hun ondernemersactiviteiten wordt bevorderd.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Koenders en Rabbae tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het verschaffen van informatie omtrent maatschappelijk relevante activiteiten

 

2.

Documenten

(3 stuks)

2 6 september 2001, geleidende brief, nr. 1     KST55229
Geleidende brief
publicatie: 11 september 2001
 
2 6 september 2001, voorstel van wet, nr. 2     KST55230
Voorstel van wet
publicatie: 11 september 2001
 
2 6 september 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST55231
Memorie van toelichting
publicatie: 11 september 2001
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.