30174 - Initiatiefvoorstel Invoering van het correctief referendum (Grondwetswijziging, eerste lezing) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 21 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28†juni†2005 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Duyvendak (GL)†i en Dubbelboer (PvdA)†i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Heijnen (PvdA)†i, Voortman (GL)†i en Schouw (D66)†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Duyvendak, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum.

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en vijf amendementen ingediend.

3.

Documenten

(59 stuks)

2 28†juni†2005, geleidende brief, nr. 1     KST88050
Geleidende brief
publicatie: 30†juni†2005
 
2 28†juni†2005, voorstel van wet, nr. 2     KST88051
Voorstel van wet
publicatie: 30†juni†2005
 
2 28†juni†2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST88069
Memorie van toelichting
 
2 28†juni†2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST88052
Memorie van toelichting
publicatie: 30†juni†2005
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.